Opublikowany 29. 11. 2019

Certyfikaty Green Ways czyli Dlaczego jakość to więcej niż słowo

Autor: Green Ways
Czasopismo
Jęczmień
Chlorella
Jakość

Żyjemy w czasach otwartych na zieloną żywność i to jest dobre. Paradoksalnie jednak właśnie dzisiaj, gdy zieloną żywność traktujemy jako jeden z pełnowartościowych elementów stylu życia, rośnie liczba ofert, w których klient jest zapewniany słowami o najwyższej wartości, najczystszej zawartości i o najniższej cenie… Innymi słowy, o najwyższej „jakości” produktu. Często jednak bez wyjaśnienia, bez dowodów i bez potwierdzenia przez niezależne autorytety. Jakość to jednak nie tylko słowo – z pewnością nie dla nas w Green Ways.

Już od dwudziestu lat zajmujemy się jakością zielonej żywności, przez dwie dekady podnosimy standardy jakości GW. Aby potwierdzić nasz stosunek do jakości, poniżej przedstawiamy zwięzłe wyliczenie certyfikatów, uzyskanych od akredytowanych i niezależnych instytucji, które już uzyskaliśmy i nad którymi nadal pracujemy.

NORMA ISO 9001

Organizacja, która posiada certyfikat ISO 9001:2016, musi zgodnie z jego wymogami wytwarzać, dokumentować, stosować i utrzymywać system zarządzania jakością i stale poprawiać jego efektywność. Musi także zidentyfikować, jakie procesy powinny być dotrzymane w celu osiągnięcia i utrzymania jakości wytwarzanego produktu oraz musi je stosować w całej organizacji. Norma wprowadziła do praktyki zarządzania jakością nowe procedury, jak na przykład: włączenie wszystkich pracowników w osiąganie jak najwyższej jakości wyrobu, dokumentowanie decydujących czynności operacyjnych, identyfikacja kluczowych procesów, ścisłe monitorowanie oraz pomiar procesów i wyrobów albo ocena uzyskanych danych.

Certyfikat ISO 9001:2016 do pobrania:  

Norma HACCP do pobrania:
CERTYFIKOWANY SYSTEM HACCP

HACCP to certyfikowany system wskazujący punkty krytyczne w produkcji, przygotowaniu i składowaniu, transporcie i wprowadzaniu potraw na rynek. System ten wyszukuje i opisuje, w jakich punktach przygotowania produktu istnieje największe ryzyko naruszenia zasady nieszkodliwości dla zdrowia produktów spożywczych, jak przeprowadzać ich kontrolę i prowadzić ich ewidencję. Jako ciekawostkę warto wymienić fakt, że ten system został pierwotnie opracowany w latach 60. XX wieku w NASA we współpracy z laboratoriami badawczymi armii USA. Już wtedy głównym przesłaniem było ustalenie mechanizmów kontrolnych w zakresie produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych, w tym przypadku w celu zapobieżenia dolegliwościom pokarmowym astronautów.

Certyfikat HACCP do pobrania:  

 

 

 

CERTYFIKACJA BIO

Certyfikacja BIO potwierdza, że Zielona Żywność Green Ways jest uprawiana i przetwarzana zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i produkcji bio. W praktyce oznacza to, że wszystko, co jest potrzebne do uprawy – od użytego materiału siewnego, przez nawozy, aż po pielenie chwastów - musi być zgodne z wymogami uprawy organicznej. Żadnych sztucznych nawozów, żadnych pestycydów czy herbicydów.

 

Certyfikacja BIO do pobrania:  

 

ATESTY MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Ważną częścią naszych produktów są także opakowania, w których są przechowywane i chronione. One też muszą spełniać określone normy wynikające nie tylko z przepisów prawnych Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej, ale także z naszych własnych wymogów dotyczących wysokiej jakości. Zgodność naszych materiałów opakowaniowych z przepisami prawnymi ocenia niezależna instytucja certyfikująca, konkretnie Instytut ds. testowania i certyfikacji (Institut pro testování a certifikaci, a.s.) w Zlínie.
Atesty opakowań mają znaczenie zwłaszcza dla sprawdzenia stałości chemicznej materiałów i jej wpływu na przechowywanie żywności. W naszym przypadku chodzi nie tylko o pojemniki, ale także o szejker do przygotowania Jęczmienia GW. Uzyskane atesty wykazują, że pod względem wszystkich ocenianych parametrów nasze materiały opakowaniowe są bezpieczne i zapewniają dostateczną ochronę do przechowywania (a w przypadku szejkerów przygotowania) Zielonej Żywności.

Atest (PET dóza) do pobrania:
Atest (Folia na produkt) do pobrania:
Atest (Przezroczysta nasadka uszczelniająca z PVC do pojemników PET) do pobrania:
Atest (Szejker 0,2 + zielona nasadka) do pobrania:
Atest (Miarka) do pobrania: 

Ustawienia prywatności i plików cookie 🍪

Witryny używają plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu.

Wybierając poniższe, zgadzasz się z naszymi polityka prywatności i cookies. Możesz zmienić swoje ustawienia w dowolnym momencie.